Vào lúc 14:00, ngày 19/10, bà Tổng Lãnh sự và các đồng nghiệp Lãnh sự sẽ tổ chức buổi hỏi đáp trực tuyến về thị thực du học trên Facebook tại https://www.facebook.com/consulgeneral.hcmc. Bạn có thể gửi câu hỏi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, vui lòng không đăng những thông tin cá nhân của bạn, như họ tên, ngày tháng năm sinh hay số hộ chiếu.

Nguồn: https://vn.usembassy.gov/vi/hoi-dap-truc-tuyen-ve-thi-thuc-du-hoc-my-tren-facebook/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *